Kasteel van Neerijse

V E R K O O P - V E N T E - S A L E S

home - van oud naar nieuw - plannen - verkoopsdocumenten - geschiedenis - contact - foto album

 

Oorsprong van het kasteel van Overschie

Het kasteel vindt zijn oorsprong terug in het "Goed ter IJse". Dit domein werd in 1735 aangekocht door baron Charles-Joseph d'Overschie, een afstammeling van een oud en voornaam Hollands brouwersgeslacht. Het klein omgracht kasteeltje werd enkel gebruikt als jachtpaviljoen. Her molenhuis werd volledig herbouwd. Het domein werd in 1744 geërfd door zijn oudste zoon, Jean-Albert d'Overschie die de verbouwingswerken aan het kasteel verder zette en het park liet aanleggen.
De opvolgers van baron Jean-Albert zouden gedurende meer dan een eeuw het dorp Neerijse besturen. Toen in 1892 het kasteel en de familiebezittingen werden geërfd door zijn achterkleindochter Anne d'Overschie kwam het bewind onder een ander wapenschild vermits Anne was gehuwd met graaf Auguste de Bethune Hesdigneul.
Hun zoon verhuurde het kasteel eerst aan een religieuze zustercongregatie die er een kindertehuis inrichtte en verkocht het in 1935 aan baron Goffinet die het vanaf 1942 aan een vereniging verhuurde om er een kliniek in onder te brengen.
In 1983 werd het kasteel verkocht, gerestaureerd en ingericht als hotel-restaurant. In 2003 werd het kasteel gekocht door NV Barones en sindsdien werd het gerenoveerd tot kasteelappartementen.

home - van oud naar nieuw - plannen - verkoopsdocumenten - geschiedenis - contact - foto album
Webmaster: Kim Suykens